ארכיון הרצאות מאמרים שאלות ותשובות
 
  האם מוזכרת התורה שבעל פה בתורה?
מאת הרב יצחק פנגר
 
     
 
   
 

שאלה: האם ישנו אזכור בתורה שבכתב לתורה שבעל פה?

תשובה:

הפסוק בספר "ויקרא" מעיד על קיומם של מספר מערכות הלכתיות בעם ישראל:

"אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן ה' בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה" (ויקרא כ"ו מו') על זה מוסיף הספרא בפרשת "בחוקותי": "אלה החוקים והמשפטים והתורות: החוקים אלו המדרשות, המשפטים אלו הדינים והתורות – מלמד ששתי תורות ניתנו להם לישראל, האחת בכתב והשנייה בעל פה. בהר סיני ביד משה – מלמד שניתנו התורה, הלכותיה, דקדוקיה ופירושיה על ידי משה מסיני.

"יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל ישימו קטורה באפך וכליל על מזבחך" (דברים ל"ג י'). ותורתך לישראל – מלמד ששתי תורות ניתנו להם לישראל: אחת בעל פה ואחת בכתב (ספרי על ספר דברים פרשת זאת הברכה).

"ויאמר ה' אל משה עלה אלי ההרה והיה שם ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם" (שמות כ"ד 12)

"אמר רבי לוי בר חמא, אמר רבי שמעון בן לקיש מאי דכתיב". ו"אתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם": לוחות – אלו עשרת הדיברות, תורה – זה מקרא, והמצווה - זו המשנה. אשר כתבתי – אלו נביאים וכתובים, להורותם – זה תלמוד. מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני (מסכת ברכות ה.).

 
הוסף תגובה

תגובות
נאמר והתורות .ואני אומר בהוראות מדובר .למרות שיש ספר תורה אחד האם חשב כבודו על הנאמר לדוגמא זאת תורת המצורע .זאת תורת העולה .זו תורת זבח השלמים .תורת נזיר .ללמדך שלא מדובר בשתי תורות ובטח לא התורה שבעל פה .ציפיתי ליותר
שם: תאריך: 3/3/2014 11:20:24 PM
אל תען כסיל כאיוולתו
יפה עשה הרב פנגר שלא ענה לך.
שם: אהרון אח משה תאריך: 12/31/2014 11:07:56 PM
האתר עוצב על ידי      Powered by הקמת אתרים  קידום אתרים

הערות לצוות האתר: Mail@olamotn.com

כל הזכויות שמורות לרב יצחק פנגר, עמותת "עולמות נפגשים". אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, לשדר ו/או לאחסן במאגר מידע בכל דרך, בין לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי. כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב מהרב יצחק פנגר ו/או עמותת "עולמות נפגשים" אסור בהחלט.